Marjolein van Eig
Architect Marjolein van Eig werkte bij de gerenommeerde architectenbureaus Biq Architecten en Inbo alvorens ze in 2014 besloot haar eigen kantoor te starten. Het bureau ontwerpt diverse projecten op allerlei schaalniveaus. Het werk is herkenbaar: “We maken graag gebruik van referenties en bouwen daarmee verder.  Onze projecten voegen zich op een subtiele manier in hun context, dat vinden we spannend. Ze vallen op door hun typische vorm, zorgvuldige detaillering en solide materialen.”

Met aandacht
Bouwen, samen een project realiseren, is het leukste dat er is. BureauVanEig werkt vanaf de start van een project graag samen in een team waarin alle partijen elkaar bevragen en hun expertise inbrengen. Daardoor zijn ontwerpen niet alleen mooi, ze zitten ook goed in elkaar. In dit proces wordt aandacht besteed aan de impact op het milieu en gedacht vanuit de principe van circulariteit.
Marjolein van Eig schrijft over architectuur voor diverse media. Sinds 2014 verschijnt de rubriek ‘Het Detail’ voor het vakblad de Architect. Ze is als gastdocent verbonden aan de TU Delft en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Publicaties en prijzen
De projecten van BureauVanEig worden regelmatig gepubliceerd en onderscheiden. Het Melkhuisje werd genomineerd voor de Lieven de Keypenning, de Arc Award en de Wienerberger Award. In 2014 won Marjolein van Eig de prestigieuze Abe Bonnemaprijs en onlangs ontving ze de Gulden Feniks voor de Kijkkoepel voor fort bij Krommeniedijk. 

Medewerkers
Sophie van Dorsten, Marlene Hamacher, Melvin van den Houdt
Eerder: Mathijs Boersma, Eli Dorsman, Jan Paclt, Valia Pitta, Maxim Ross, Marinda Verschoor, Jeroen de Winter, Inez Tan 

CV MvanEig
Pdf WoningbouwPdf Publieke gebouwen

De Fabriek van Delfshaven
 Mathenesserdijk 410B – 3026 GV  Rotterdam
T +31 6 24 528 528
info@bureauvaneig.nl
www.bureauvaneig.nl
Aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten