Het Nieuwe Paviljoen, Haarlem

Met Dura Vermeer hebben we een visie gemaakt voor blok II, dat gesitueerd is aan het Reinaldapark in Haarlem, op de kruising van de Schipholweg en de Amerikaweg. Het woonblok vormt een belangrijk gezicht bij de entree van de stad.

Haarlem is een stad van parken. De Haarlemmerhout is één van de bekendste en er is het prachtige Kenaupark, de Bolwerken, het Engelandpark en talloze kleinere parkjes. We zien het Burgemeester Reinaldapark als een onderdeel van deze weelderige groene onderlegger met statige panden die Haarlem kenmerkt. Als entree van de stad, komende vanuit Amsterdam, denken we dat het goed is om dat groene en statige karakter in de verschijningsvorm van blok II te tonen.

Aan de noord- en westzijde van blok II is er de Slachthuisbuurt, met het voormalige Slachthuisterrein dat heronwikkeld wordt. In de buurt wordt voornamelijk gewoond, er staan huizen uit verschillende tijden in een mix van sociale huur- en koopwoningen. De architectuurstijlen zijn divers. Blok II ligt hier aan het einde van een groene singel, de Richard Holkade. We zien de verschijningsvorm van blok II als een synergie tussen park en gebouw en tegelijkertijd als een duidelijke beëindiging van de singel. Met de komst van het nieuwe woongebouw wordt getracht om zoveel mogelijk monumentale bomen te behouden.

 De opbouw van de gevel is in tweeën; de basis bestaat uit de plint van de parkeergarage met daarop drie woonlagen met wat kleinere woningen en daarboven twee woonlagen met grotere woningen. De gevel krijgt een opvallende en karakteristieke uitstraling die past bij de parkachtige omgeving. In de architectuur verwerken we elementen van de bebouwing in de Slachthuisbuurt, bijvoorbeeld de boogvormen boven de ramen. We streven naar harmonie tussen park, gebouw en de omringende bestaande bebouwing.

De structuur van het gebouw is die van een solid: de gevel is dragend en daardoor is het beschikbare vloeroppervlak vrij in te delen. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst appartementen samen te voegen of andere indelingen te maken. In de bovenste twee lagen van het gebouw komt een centrale videruimte met veel groen en licht en een omloop. De ruimte krijgt een open overkapping waarin PV panelen opgenomen worden.

In deze visie hebben we twee ontwerpen gemaakt voor het uiterlijk van het gebouw. Het ligt, gezien de omliggende bebouwing, voor de hand om baksteen metselwerk toe te passen. We zien het als bouwende industrie echter als een belangrijke taak om te kijken of verder kunnen gaan in duurzaamheid; de ambitie is om bij verdere uitwerking te onderzoeken wat leem kan doen als duurzaam gevelmateriaal.

De huidige situatie van blok II is die van een blok langs grote uitvalswegen en tussen stoere stenige gebouwen. Met een uitgesproken stevig èn parkachtig woonpaviljoen verklappen we wat Haarlem nog meer te bieden heeft; een rijke geschiedenis met prachtige statige panden aan weelderig groen.

Opdrachtgever: Dura Vermeer
Visie